top of page
  • Photo du rédacteurifbbtahiti#mag

Iritira'a o te mau tapa'ora'a i'oa no te IFBB OPEN Porinetia no te matahiti 2016.

I te tai'o mahana 2 no eperera 2016 i te Fare Tauhiti Nui, e fa'atupu i te IFBB ta na tata'ura'a matamua roa oia ho'i te "Open no Porinetia IFBB Championship".

Ua tohu te mau feia fa'aineine no teie fa'anahora'a, e iriti piti tuha'a api, oia ho'i; no te mau vahine te tuha'a "Bikini Fitness" i raro a'e i te faito 35 matahiti, e note mau tane ho'e tuha'a "Mens' Physiques" i raro mai i te faito 1,75 metera.

No outou o tei hina'aro atu e tata'u i raro a'e i te fa'anahora'a a te IFBB, e pene a'e reva atu ai i te Arnold Classic Sport Festival, haere mai viti viti e tapa'o to outou mou i'oa tae roa atu i te 31 no tenuare 2016. No te mau ha'amaramaramara'a hou, niuniu 40833900 aore ra tahua natirara ifbb.tahiti@gmail.com. Maururu

8 vues

Posts similaires

Voir tout
bottom of page