top of page
  • Photo du rédacteurifbbtahiti#mag

FA'A'APIRA'A  I TE MAU PARAU TIARA'A (Licence IFBB Tahiti 2018)


Ua ineine i te pu IFBB Tahiti, i te iriti i tana mau tata'ura'a no teie matahiti 2018 e haere mai nei.

Mai te peu e, te hina'aro nei outou e titau atu i ta matou na mau tata'ura'a, mea ti'a ia outou i te fa'a'api i ta outou mau parau ti'ara'a (licence) aore ra na te titaura'a (taime matamua).

Te vai nei e maha tata'ura'a rahi, o tei tohu hia :

- Te IFBB Open Polynésie 2018

- Te IFBB Tahiti Nui Cup 2018

- Te Eric Favre Sports Games Tahiti 2018

- Te IFBB Raromatai Championship 2018

- E te IFBB Tuamotu 2018, e tuha'a api teie.

Mai ta Vincent CARREAU, papa'i parau rahi a te IFBB et fa'ahiti ra :

"E nehenehe outou e fa'a'api i ta outou mau parau ti'ara'a (licence) i ta matou nei pu e vai nei i te aroa Pumbrun i Mama'o ae ra, aore na te tap'ao i outou i ni'a ia ta matou tahua natirara".

I te taime outou e fa'ari'i mai ai, e fa'a'au ta outou parau ti'ara'a (licence) no te ho'e roara'a ho'e matahiti.

Ua iriti i te mau tapa'ora'a mai teie atu taime tae roa atu i te 28 no fepuare 2018.

Mai te peu e, mea na roto mai outou i te tahi atu pù a'e, mea ti'a ia outou ia fa'aore atu i te reira hou outou e titau mai io matou.

I te taime a noa'a mai ta outou parau ti'ara'a, e titau hia atu nei outou, e fa'atura i te mau ture a te IFBB no te ho'e maoro e ho'e matahiti.

Ua fa'anaho atoa matou i te tahi fa'anahora'a pi'i hia "Passeport IFBB", o ta te mau feia tata'u na te ao ato'a nei et nehenehe e titau na te fa'ao ra'a mai ia ratou i roto i ta matou nei pu IFBB et na roto i te aufaura'a i te tuha'a moni 30 euros.

No te pu'ohu, te fa'atupu ato'a nei te IFBB i te hoe tau ha'apa'ari'ira'a na te mau feia hi'opo'a (juges) i te mau matahiti atoa. Ua tohu hia ho'e no teie tau e haere atu nei.

Mai te peu e, te hina'aro nei outout e titau atu i te reira, a haere mai et farerei i a matou i ta matou nei pu i Papeete ae ra."

70 vues

Posts similaires

Voir tout
bottom of page